blanco

Werking

Piet Staut was een lokale schilder, die in de periode van voor WO I tot zijn overlijden kort voor WO II, een aantal amateur-kunstenaars rond zich schaarde, hen onderrichtte, en met de toenmalige kunstrichtingen in contact bracht.


Kort na WO II staken een aantal van deze oud-leerlingen de koppen bij elkaar en stichtten de Piet Staut Kring, genoemd naar hun voormalige leraar.


Hun hoofddoel: samenwerken en het sporadisch organiseren van gezamenlijke tentoonstellingen. Een aantal dynamische figuren namen de touwtjes in handen en al vlug werd de Piet Staut Kring een begrip in Beveren en omgeving. Niet alleen werden en worden voor de kunstenaars-leden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd, maar de werking breidde zich ook uit op gebied van cultuur in algemene zin. Dit omvatte het organiseren van boeiende lezingen, muziekconcerten, zowel klassieke muziek als kleinkunst, het bezoek aan tentoonstellingen in de ons omringende steden, enz..

 

In diezelfde geest heeft de Piet Staut Kring, later "Koninklijke Piet Staut Kring", zich verder ontwikkeld.


Alleen werden de horizonten weidser, werden o.m. contacten gelegd met buitenlandse verenigingen,
werd samengewerkt met buitenlandse verenigingen om tentoonstellingen te organiseren,
werden eigen kunstenaars gepromoot,
werden concerten ingericht van een zeer hoogstaande kwaliteit.

 

Dit alles zonder haar eigenheid te verliezen.

 

Door samenwerking met lokale verenigingen,
door samenwerking met het cultureel centrum Ter Vesten,
door samenwerking met het gemeentebestuur,
door samenwerking met verenigingen in binnen- en buitenland,
is de KPSK uitgegroeid tot één van de belangrijkste culturele verenigingen.

blanco