blanco

Piet Staut

zijn leven

Piet Staut werd op 29 maart 1876 geboren in een eenvoudig landbouwersgezin te Beveren-Waas. Kort na een ontmoeting met de landschapsschilder Alfred Elsen werd hij van 1887-1896 leerling aan de Beverse Academie. Gewaardeerd door directeur Angenot en burgemeester Prosper Van Raemdonck kon hij daarna gaan studeren aan de Antwerpse Academie. Daar behoorden Frans J. Van Leemputten en Pieter Van der Ouderaa tot zijn leermeesters. Op zijn eerste tentoonstelling, die heel wat lovende kritiek oogstte, werd zijn werk "Het drinkend kalf" aangekocht voor het museum van het Hoger Instituut waar hij van 1901-1908 les volgde, ook tijdens zijn legerdienst.

Hij deed toen ook restauratiewerk in de kerk van Watervliet. In 1908 richtte hij onder meer met Jef De Pauw "De Kunstkring van Waes-Nederig Streven" op, die 4 jaar stand hield.

In 1909 en 1912 stelde hij tentoon in Sint-Niklaas en restaureerde hij schilderijen in de O.-L.-Vrouwe-kerk van Melsele. Tekeningen van een "Kantwerkster" werden gepubliceerd.

Ondanks een tot dan positief evoluerende carrière werd zijn kandidatuur voor leraar aan de Beverse Academie geweigerd. Daarna groeide een particuliere teken- en schilderschool bij hem thuis, die veel bijval kende. Hij liet zich eerder een nieuw atelier bouwen en in 1919 werd met zijn vrienden een nieuw huis in Vlaamse Renaissancestijl gebouwd.

Hij werd meer en meer bekend als fotograaf, een vroegere hobby die waarschijnlijk verder uitgroeide door de oorlogsomstandigheden en het feit dat hij sedert 1917 zich steeds moeilijker kon verplaatsen door een ernstige chronische beenderziekte.

In 1922, 1926 en 1928 stelde hij nog tentoon in Sint-Niklaas, Haasdonk en Beveren.

Zijn werken "De wannelapper", "De naaister", "De drinkende koe", "De spinster" en "Studiekop" verschenen in verscheidene publicaties.

Op 9 juni 1933 stierf hij, 3 maanden na het overlijden van zijn bij hem inwonende zus. Op de begrafenis werden de vrienden-kunstenaars L. Engels, L. Steppe, T. Van Os en S. Wijnants, musici F. Bogaerts en R. Steppe, botanicus L. Reychler en vioolvirtuoos Ellegiers opgemerkt.

Op 9 november 1933 werd de Armstraat gewijzigd in Piet Stautstraat.

In 1946 werd de Piet Stautkring gesticht.

In 1956 kreeg Piet Staut een plaats op het erepark van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats.

In 1956, 1957, 1966, 1968 en 1997 werden diverse tentoonstellingen met werken van Piet Staut georganiseerd, al dan niet door de Piet Stautkring.

blanco