• KPSK practicalia :

  Als lid van de Koninklijke Piet Staut kring geniet u van aanzienlijke kortingen op de toegangsprijzen van de door de kring (mede-) georganiseerde activiteiten (wie een beetje uitkijkt heeft zijn lidgeld al gauw terug verdiend). Tevens ontvangt u zeven à acht maal per jaar het KPSK-berichtenblad bij u thuis, zo blijft u steeds op de hoogte van onze manifestaties en krijgt u ook nog een hoop achtergrondinformatie!

   

  Lidmaatschap (seizoen 2018-2019) bedraagt slechts € 20 voor een gewoon lid, € 25 voor steunende leden en € 40 voor ereleden. Doen dus!

   

  U kan lid worden door uw gegevens (naam, voornaam, adres) door te mailen naar: en het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening IBAN rek.nr.: BE14 4153 0021 2183 - BIC-code KREDBEBBXXX met vermelding naam + nieuw lid.

   

  Ook van trouwe leden wordt de hernieuwing van het lidmaatschap verwacht in september.