• Het doel van Piet Stautkring was en is nog steeds: plastische kunstenaars naar buiten laten treden en hun onderlinge samenwerking bevorderen. De kring wil ook de interesse voor kunst bij de plaatselijke bevolking aanwakkeren door allerlei initiatieven, waaronder zowel groeps- als individuele tentoonstellingen. Leden-kunstenaars worden hiertoe met raad en daad bijgestaan.

   

  Klassiek groepssalon – wisselend kasteel Cortewalle en Huize De Rop

  Leden-kunstenaars die een klassieke techniek aanwenden om realistische vormen weer te geven horen zeker thuis in het klassiek salon. Maximaal 25 kunstenaars kunnen deelnemen.

   

  Experimenteel groepssalon – wisselend kasteel Cortewalle en Huize De Rop
  Leden-kunstenaars die met ongebruikelijke materialen aan de slag gaan en daarmee totaal onrealistische vormen te voorschijn toveren mogen zich bij de "experimentelen" voegen. Maximaal 25 kunstenaars kunnen deelnemen.


  Tentoonstellingen van leden-kunstenaars – kasteel Cortewalle
  Leden die graag eens solo tentoonstellen, of samen met een paar anderen worden door de kring gesteund en kunnen steeds een aanvraag indienen. Je kunt ook kiezen voor Huize De Rop onder dezelfde voorwaarden.

  Het reglement hieromtrent vindt u hier.

   

   

  Vakantiesalon tijdens de Beverse Feesten – Huize De Rop
  Het cultureel werkjaar van KPSK eindigt samen met de Beverse Feesten in het laatste weekend van augustus. Traditioneel organiseren we de groepstentoonstelling van de leden, het Vakantiesalon, in de bovenzaal van HUIZE DE ROP. Op vrijdagavond en zondagnamiddag tonen kunstenaars hun kunnen en kunsten in de gang beneden, dicht bij het straatgebeuren.

   

  Prijs Piet Staut – kasteel Cortewalle
  De Koninklijke Piet Stautkring organiseert sinds 2001 deze kunstwedstrijd in samenwerking met de gemeente Beveren-Waas.
  Vanaf 2011 is gekozen voor de tweejaarlijkse prijs afwisselend voor de disciplines schilderkunst en klein sculptuur. Bij de zevende editie in 2013 waren de schilders aan de beurt. Bij de achtste editie in 2015 komt Klein Sculptuur aan de beurt.
  De eerste prijs bedraagt € 2500. Verder is er ook nog de Prijs BNP-Paribas-Fortis ten bedrage van € 500. De KPSK-prijs van € 250 wordt uitgereikt aan het best geklasseerde lid van de KPSK. Verder worden 5 eervolle vermeldingen en een publieksprijs toegekend en een selectie uit de werken wordt tentoongesteld in Kasteel Cortewalle.
  Een competente onafhankelijke jury selecteert de winnende werken.
  Bovendien wordt aan de laureaten het daarop volgend jaar een tentoonstelling aangeboden in hetzelfde kasteel. Het zijn mooie kansen die we bieden aan al wie een zeker niveau bereikt heeft in de schilderkunst of in het beeldhouwen.

  Huidige en recente activiteiten