blanco

Reis naar Aken

Reis naar Aken

 

Reis naar Aken

 

We brengen een bezoek aan de tentoonstelling "Dürer war hier".  Dürer verbleef 9 maand in Antwerpen en maakte uitstappen naar Gent, Brugge, Zierikzee, Mechelen en ook naar Aken. Dit is een tentoonstelling die in feite in Antwerpen had moeten plaats hebben en niet in Aken.


We plannen een busreis met vertrek om 8.00 u. en terugkeer tegen 19.30 u.


lnschrijven tegen 20 september door storting van 20.00 EUR op rekening ·BE14 4153 0021 2183 van KPSK met vermelding "Aken".


Aan iedereen die inschrijft, worden later nog de details van de reis en de juiste kostprijs meegedeeld.
Bij annulatie krijgt natuurlijk iedereen zijn centen terug.
We hopen u allen gezond en wel terug te zien 

 

blanco