blanco

Tegelmuseum - Sint Bernardus 2019

Tegelmuseum - Sint Bernardus 2019

 

Bezoek aan het Tegelmuseum en aan de oude abdij St.-Bernardus.


Hemiksem zaterdag 4 mei 2019


In 1897 legde Georges Gilliot in Hemiksem de basis voor de S.A. Manufactures Céramiques d’Hémixem. Het kende een enorme groei en telde rond 1910 meer dan 1000 werknemers en in de topjaren produceerde ze 400.000 tegels per dag. Het was decennia lang de grootste tegelfabrikant in Europa. Vele metrotunnels tot in Zuid-Amerika werden bekleed met tegels uit Hemiksem. In 1977 werd echter de productie stopgezet. Nu is het een boeiend museum geworden en recent vertrouwde de Koning Boudewijnstichting een aantal collecties toe aan het museum.


Na een koffie (of thee) + taartje, bezoeken we de St.-Bernardusabdij, gesticht in Vremde In. (1236) en daarna verhuisd naar Hemiksem (1243). In 1578 werd, tijdens de woelige jaren met o.a. de beeldenstorm, de abdij tijdelijk verlaten. De huidige gebouwen dateren uit de 17e en 18e eeuw. De Franse revolutie verdreef de monniken, de kerk werd afgebroken. In 1891 werd de abdij omgebouwd tot gevangenis en in 1867 werd het militair depot. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als interneringskamp voor collaborateurs. In 1988 werd het door de gemeente Hemiksem aangekocht en werden west- en oostvleugel gerestaureerd.


Planning:
Afspraak aan de veerpunt om 14.00 uur.
Je kunt het vertrekpunt – veerpont Hemiksem – op verschillende manieren bereiken.
Ons voorstel:
Per fiets of auto rijden we naar de veerpont van Kruibeke en nemen de waterboot, vertrek 13.45 uur en aankomst Hemiksem 14.00 uur.

Je kan ook per fiets naar Bazel rijden en de veerboot nemen om 13.30 uur (aankomst om 13.40 u.)


Programma :
1. Wandeltocht naar de St.-Bernardusabdij (+/- 15 min.)

2. Bezoek met gids aan het Tegelmuseum (ongeveer 45 min.) met daarna koffie of thee en taart

3. Bezoek aan de St.-Bernardusabdij .

4. Terugvaart


Inschrijven kan door storting op rekening KPSK BE14 4153 0021 2183 van een bedrag van 15 € (koffie en taart inbegrepen) – waterbus niet inbegrepen. Vermelding “Hemiksem”.

 

 

blanco